หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสายโซ่ วาตะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางดวงเดือน สงวนศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมัธญา บุญชู
หัวหน้าสำนักปลัด


สิบเอกสามารถ แสนสะอาด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายธนพล พลโยธา
ผู้อำนวยการกองช่าง