หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยศิริ สิงหสาคเรศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวมัธญา บุญชู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางดวงเดือน สงวนศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง


สิบเอกสามารถ แสนสะอาด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายกฤศธนัช พลโยธา
ผู้อำนวยการกองช่าง