หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยศิริ สิงหสาคเรศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
โทร : 093 135 9018
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวมัธญา บุญชู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086 200 7690


นางดวงเดือน สงวนศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084 989 8218


สิบเอกสามารถ แสนสะอาด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 082 381 0443


นายกฤศธนัช พลโยธา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081 888 5925