หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการ อบต.
คณะผู้บริหาร
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
กิจกรรมศึกษาดูงาน
ที่ทำการ อบต.
นายพรังษ์สรรค์ ตรีศูนย์
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
1
2
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เพชรบูรณ์  
 

นายบรรชา  กันต์แจ่ม รองนายก  อบต.นาเกาะ  นางสายโซ่  วาตะ  ปลัด  อบต.นาเกาะ   สิบเอกสามารถ  แสนสะอาด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  นำทีมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ  เพชรบูรณ์  สานพลังท้องถิ่นไทย  ถวายพ่อของแผ่นดิน  2562  ในวันอาทิตย์ที่  10  พ.ย.  2562  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 14.05 น. โดย คุณ อนงค์ จันทร์คำ

ผู้เข้าชม 63 ท่าน