หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกล้องวงจรปิด (พร้อมจอและชุดอะแดปเตอร์) พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านนาเกาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเกาะ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนบ้านนาเกาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งสายนานายเรียบ กระหนาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)