หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อถุงปุ๋ยใช้บรรจุทราย จำนวน ๕,๑๐๐ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.54-005 สายสำนักสงฆ์บ้านนานอก (หน้ากองทุน) หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 449 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,694 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานหลังเดิม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๑ หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจในด้านคุณภาพให้บริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมถมดินคันทาง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเหมืองสาธารณะประโยชน์ (เหมืองตาที) นางยุพิน นนทโคตร ข้ามไปทุ่งนานางเตียงทอง ชายเรือน หมู่ที่ ๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาแบล็คโฮว์ขุดดินพร้อมกลบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4